-
Start

Ważne sprawy

Poparcie PSL dla Prezydenta Bronisława Komorowskiego w II turze wyborów prezydenckich

Polskie Stronnictwo Ludowe

popiera

Prezydenta Bronisława Komorowskiego

w II turze wyborów prezydenckich ogłoszonych na dzień 24 maja 2015 r.

 

„W imieniu Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego apeluję do naszych sympatyków, członków oraz naszych wyborców o poparcie Bronisława Komorowskiego w II turze wyborów prezydenckich ogłoszonych na dzień 24 maja 2015 r. Prezydent Bronisław Komorowski jest reprezentantem tej samej rodziny ludowo-chrześcijańskiej w Parlamencie Europejskim”.


Janusz Piechociński
Prezes PSL

 

Kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Jarubas na Prezydenta RP.

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo.

Za dwa miesiące odbędą się wybory prezydenckie w Polsce, w których wybierzemy osobę, która obejmie urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na pięcioletnią kadencję. Na podstawie decyzji marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego z dnia 4 lutego 2015 I tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja 2015, zaś ewentualna II tura nastąpi dwa tygodnie później – 24 maja 2015.

Poszczególne  partie polityczne zgłosiły swoich kandydatów, którzy ich zdaniem są najlepszymi z najlepszych, są najbardziej godnymi do pełnienia zaszczytnej funkcji Prezydenta RP. Czy tak rzeczywiście jest? Wśród kandydatów są osoby śpiewające, tylko urodziwe, dziwne i kontrowersyjne. Są też osoby poważne,  reprezentujące partie z tzw. pierwszej ligi politycznej. Jest nim m.in. obecny Prezydent RP Bronisław Komorowski (PO), reprezentujący PiS europoseł Andrzej Duda oraz, a może przede wszystkim kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Jarubas.

W dniu 31.01.2015 r. Rada Naczelna PSL zdecydowała o wystawieniu kandydatury Adama Jarubasa w wyborach na prezydenta RP. Jarubas to młody, perspektywiczny, wybitny i sprawdzony polityk - mówił w styczniową sobotę wicepremier Janusz Piechociński, przedstawiając naszego kandydata.

Jestem przekonany, że decyzja RN PSL była jak najbardziej słuszna. Partia, która nie wystawia swojego kandydata praktycznie nie uczestniczy w wyborach. Głosując na koalicyjnego kandydata głosuje się na program koalicjanta, a nie własny. Mając w swoich szeregach takie osoby jak Adam Jarubas kardynalnym błędem byłobytzw. „odpuszczenie” tych wyborów.

Kol. Adam Jarubas to konglomerat wszystkich najlepszych cech, które powinien posiadać kandydat na zaszczytny urząd Prezydenta RP. Poniższe fakty zdecydowanie wyróżniają naszego kandydata spośród innych.

Adam Jarubas :

 • Był najmłodszym marszałkiem województwa w kraju. W roku 2006 został Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w wieku 32 lat. Funkcję tą pełni do chwili obecnej.
 • Jego wyniki wyborcze charakteryzują się świetną dynamiką wzrostową wskazującą na coraz większy szacunek jakim się cieszy w regionie. W 2006 roku otrzymał startując do sejmiku województwa ponad 8 tys. głosów, w 2010 r. – ponad 31 tys. głosów, a w roku 2014 ponad 37 tys. głosów.
 • W rodzimej partii czyli Polskim Stronnictwie Ludowym  pełni wysokie funkcje polityczne. Jest Wiceprezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Prezesem Zarządu Wojewódzkiego PSL w Kielcach.

 

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,  głosując w wyborach prezydenckich  w dniu 10 maja 2015 r. proszę o oddanie  głosunaAdama Jarubasa kandydata PSL w tych wyborach. Adam Jarubas to człowiek młody (40 lat) ale doświadczony w działalności samorządowej i społecznej. Jest dobrze wykształcony. Cechuje go wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Jego program wyborczy w sposóbjednoznaczny ukierunkowany jest na dobro i bezpieczeństwo funkcjonowania każdego obywatela Polski w skomplikowanych czasach geopolitycznych w których przyszło nam żyć.

Koleżanko i Kolego, Szanowni Państwo - Adam Jarubas chce Was reprezentować, chce  być Waszym Prezydentem. Już same jego imięprzypomina nam kto był kiedyś pierwszy. Szanowny Wyborco może należy powtórzyć biblijnywybór.

 

z ludowy pozdrowieniem,

Prezes Zarządu Powiatowego

Polskiego Stronnictwa Ludowego

w Świdnicy

Mariusz  Gregorczyk

 

Spotkanie opłatkowo-noworoczne w Świdnicy - 12-01-2015 r.

W Sali Urzędu Stanu Cywilnego odbyło się tradycyjnie organizowane przez Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Świdnicy spotkanie z członkami PSL-u, sympatykami i zaproszonymi gośćmi.
Zespól Akacjowe Śpiewule z gminy Marcinowice przepiękną kolędą wprawił zgromadzonych na sali  w  świąteczny nastrój. Licznie  przybyłych gości przywitała Magdalena Rumiancew-Wróblewska – wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL w Świdnicy i radna miasta Świdnicy. W spotkaniu uczestniczyli m.in. ks. biskup Ignacy Dec, posłanka Teresa Świło, poseł Robert Jagła, senator Wiesław Kilian, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski, radny Sejmiku Dolnośląskiego i prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Kazimierz Huk, członek NKW PSL  Tadeusz Jakubowski, starosta Piotr Fedorowicz, wicestarosta Zygmunt Worsa, prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, wiceprezydenci Świdnicy Marek Suwalski i Szymon Chojnowski, włodarze miast i gmin: Teresa Mazurek, Zbigniew Kanicki, Leszek Michalak , Bogdan Kożuchowicz, Wiesław Witkowski, Władysław Gołębiowski, Stanisław Leń, Paweł Gancarz . Instytucje rolnicze i okołorolnicze były reprezentowane przez wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Jerzego Ignaszaka, dyrektora ARR Jacka Sołtysa, Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Bogusława Steca, zastępcę dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych  Leszka Mazura, dyrektora biura DIR Urszulę Solińską- Marek, zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa  Świdnica  Marcina Calów, Bogdana Sucharskiego Kierownika PZD . Zaproszenie przyjęli także : przewodniczący Rady Miasta Jan Dzięcielski , radni powiatowi z listy PSL : Magdalena Malucha –Urbańska, Maria Karkowska , Edmund Staniewski , Tadeusz Szybiński, Marek Żmuda oraz służby mundurowe: Komendant Powiatowy Policji Krzysztof  Niziołek , Komendant Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Szuszwalak , Prezes Dolnośląskiej  Ochotniczej Straży Pożarnej  Wacław Dziędziel, strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Marcinowice.
Takie uroczystości są niezmierne ważne  , gdyż  pokazują, że politycy , samorządowcy i przedstawiciele różnych  instytucji  mogą spotkać się na jednej sali i ponad podziałami podzielić się opłatkiem. Spotkania takie budują wzajemne relacje i sprzyjają dalszej współpracy. Życzę Państwu, by ten Nowy Rok był dobrym rokiem, w którym będziecie w pełnym zdrowiu realizowali wszystkie swoje plany i  zamierzenia i by każdy dzień był pełny radości, a wy byście byli otoczeni najukochańszymi, najbliższymi osobami  i życzliwymi ludźmi – mówiła w swoim imieniu, a także prezesa Zarządu Powiatowego PSL Mariusza Gregorczyka , który nie mógł przybyć na spotkanie – Magdalena Rumiancew-Wróblewska. Za wspólną pracę, merytoryczną kampanię podziękował poseł Robert Jagła, mówiąc o wspólnych kompromisach na rzecz miasta i powiatu, pozwalających na rozwój naszej małej ojczyzny i składając życzenia w imieniu parlamentarzystów ziemi świdnickiej i wałbrzyskiej. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski, zwrócił uwagę na tradycję, więź pokoleniową, szczególnie widoczną w społeczności wiejskiej. Dalszej dobrej współpracy ponad podziałami, o której  zaświadczyły już pierwsze dni stycznia, życzyła prezydent Świdnicy – Beata Moskal-Słaniewska. O wzruszających chwilach czasu bożonorodzeniowego i noworocznego uczącego dzielenia się opłatkiem z bliźnimi i samotnymi mówił prezes PSL Dolnego Śląska Kazimierz Huk, życząc w pełnym zdrowiu sumiennej, rzetelnej pracy i wielkich przeobrażeń zarówno w skali kraju, jak i gmin  powiatu świdnickiego i Świdnicy. Nie zabrakło także Słowa Bożego i błogosławieństwa ks. biskupa Ignacego Deca. – Wszystkie słowa życzeń można zamknąć w błogosławieństwie. Jest w nim wszystko – prawda, miłość, pokój, radość, nadzieja, cierpliwość, wrażliwość, dobroć, a także zdrowie – życzył ks. biskup Ignacy Dec.
Przy akompaniamencie zespołu goście łamali się opłatkiem a następnie posilili się daniami przygotowanymi przez uczniów Zespołu Szkół Centrum Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie pod kierownictwem dyrektor Joanny Miłobóg i wicedyrektor Luizy Kępinskiej.

Zobacz wszystkie zdjęcia ze spotkania - foto: Wiktor Bąkiewicz >>>

 

„Strzeżcie się fałszywych proroków lub rzekomych cudotwórców

– wybierzcie tych, których znacie.” – Wincenty Witos

W Y B O R Y    S A M O R Z Ą D O W E     2 0 1 4

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.

 

W dniu 16 listopada 2014 r.  wybierzemy w Polsce w  wyborach samorządowych blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich . Zdecydujemy także o wyborze w sumie blisko 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.Najwięcej mandatów – 39 536 – jest do obsadzenia w gminach. W wyborach do rad powiatów wybierzemy 6 276 radnych. Natomiast do sejmików wojewódzkich 555 radnych.

Do rad gmin w powiecie świdnickim wybierzemy 140 radnych, do rady powiatu 27 radnych. Do sejmiku województwa dolnośląskiego z okręgu wałbrzysko – świdnicko – dzierżoniowsko – ząbkowicko – kłodzkiego wybierzemy 8 radnych.

Polskie Stronnictwo Ludowe Powiatu Świdnickiego przystępuje do wyborów wyjątkowo zmotywowane chęcią osiągnięcia dobrego wyniku wyborczego. Znalazło to swoje odzwierciedlenie nie tylko w doborze bardzo dobrych kandydatów do poszczególnych rad, ale także w ich ilości. Możemy się pochwalić np. pełnym obsadzeniem kandydatów do Rady Miejskiej w Żarowie (15 kandydatów na 15 mandatów). PSL w Świdnicy mocno powalczy o mandaty rady powiatu. W 5 okręgach wyborczych do  rady powiatu o mandaty radnych będzie się ubiegać maksymalna ilość kandydatów Komitetu Wyborczego PSL, tzn. 54 kandydatów na 27 miejsc mandatowych. W wyborach do sejmiku województwa dolnośląskiego zgłoszono trzech kandydatów z naszego powiatu.

PSL w Świdnicy liczy na Wasze poparcie. Nasi kandydaci to solidni i prawi obywatele naszych małych ojczyzn – gmin, powiatu i województwa. Oddając na nich głos Wybierzecie, kompetentność, przewidywalność i życzliwość. My chcemy służyć ludziom, a nie ich antagonizować.

 

z ludowym pozdrowieniem,

Mariusz Gregorczyk

Prezes Zarządu Powiatowego

PSL w Świdnicy

Listy wyborcze, pozycje na listach >>>

 

Spotkanie z kandydatami do Europarlamentu w dniu 16-05-2014 r.

16-05-2014 roku w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradców w Świdnicy odbyło się spotkanie z członkami oraz sympatykami PSL oraz rolników z kandydatami do Parlamentu Europejskiego z  Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniu 25 maja 2014 r, czyli już za 43 dni. Po długich i rzeczowych dyskusjach ustalono i zatwierdzono listę kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 12 czyli okręgu opolsko – dolnośląskiego. Na liście kandydatów znalazło się trzech przedstawicieli województwa opolskiego i siedmiu województwa dolnośląskiego. Lista kandydatów na europarlamentarzystów z naszego okręgu jest bardzo solidna. Znajdują się na niej przedstawiciele Rządu RP, posłowie, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz znani działacze ruchu ludowego.

Lista przedstawia się następująco:

 1. Stanisław Rakoczy – Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Opolu. Obecny Wiceminister Spraw Wewnętrznych. Były Poseł na Sejm RP. Były Starosta Powiatu Kluczborskiego. Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

 2. Halina Szymiec-Raczyńska – Obecna Posłanka na Sejm RP. Jest dr nauk medycznych. Ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu. Praktykuje w specjalistycznej przychodni lekarskiej w Dzierżoniowie. Jest współwłaścicielką i wiceprezesem zarządu rozgłośni „Radio Sudety” w Dzierżoniowie.

 3. Ewa Mańkowska – Wicewojewoda Dolnośląski. Dr nauk rolniczych. Byla radna sejmiku województwa dolnośląskiego. Zajmowała szereg odpowiedzialnych funkcji w samorządzie oraz jednostkach podległych. Była dyrektorem Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz dyrektorem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 4. Zbigniew Skowron – Znany i ceniony przedsiebiorca działający w przetwórstwie mięsnym na terenie powiatu jaworskiego, legnickiego i złotoryjskiego. Wzorowy pracodawca. Wielki społecznik. Bardzo szanowany działacz PSL. Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PSL we Wrocławiu. Były członek RN PSL.

 5. Antoni Konopka – Członek Zarządu Województwa Opolskiego. Byly Prezes Opolskiej Izby Rolnej. Długoletni Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu.

 6. Tomasz Pilawka – Prezes Zarządu Krajowego Formu Młodych Ludowców. Dyrektor Ośrodka Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu. Pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Były pracownik Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Pracował w Parlamencie Europejskim jako asystent europosła dr Czesława Siekierskiego. Był doradcą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 7. Tadeusz Samborski – Wicedyrektor Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim. Były Poseł na Sejm RP. Dr nauk historycznych. Był sekretarzem ambasady RP w Laosie. Przez wiele lat kierował Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Bardzo znany i ceniony ludowiec.

 8. Janina Janik – Dyrektor Nyskiego Domu Kultury. Z wykształcenia jest nauczycielką. Od kilkunastu lat zajmuje się projektami unijnymi.

 9. Włodzimierz Chlebosz – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Ceniony samorządowiec, szczególnie za działania dla rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego. Bardzo poważany przez samorządowców powiatu świdnickiego. Włodek jest olimpijczykiem z Barcelony z 1992 r. (ciężarowiec). Członek ZW PSL we Wrocławiu.

 10. Ilona Antoniszyn-Klik – Wiceminister Gospodarki. Sekretarz NKW PSL. Była Wicewojewoda Dolnośląski. Jest magistrem ekonomii. Była pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (zastępcą dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz zastępcą dyrektora departamentu Europejskiego Funduszu Spolecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich).

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy powyższa lista jest listą budzącą nadzieję na dobry wynik wyborczy. Próżno na niej szukać osób przypadkowych, jednodniowych celebrytów, osób kontrowersyjnych i o ukrytej niezbyt chlubnej przeszłości. Jestem przekonany, że każda z osób z powyższej listy będzie godnie reprezentowała nasz okręg, nasz Kraj w Parlamencie Europejskim.

 

Z wyrazami szacunku,

Prezes

Zarządu Powiatowego PSL w Świdnicy
Mariusz Gregorczyk

 

 

Świdnica, 12.04.2014 r.

 

Spotkanie opłatkowo-noworoczne w świdnickim PSL-u

Wielu zaproszonych gości przybyło na spotkanie zorganizowane 14 stycznia przez Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Świdnicy. Była to doskonała okazja, aby politycy, samorządowcy, przedstawiciele różnych instytucji i rolnicy podzielili się opłatkiem, wspólnie pokolędowali, wypili noworocznego szampana. Takie spotkania są niezmiernie ważne, kształtują wzajemne relacje i wpływają na lepszą współpracę.

Mariusz Gregorczyk  Prezes Zarządu Powiatowego oraz  Magdalena Rumiancew-Wróblewska Wiceprezes Zarządu Powiatowego przywitali zaproszonych gości: Jego Ekscelencję Biskupa Ignacego Deca, Parlamentarzystów Halinę Szymiec-Raczyńską, Katarzynę  Mrzygłocką, Andrzeja Dąbrowskiego, Wiesława Kiliana, Wicewojewodę Dolnośląskiego  Ewę Mańkowską, Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Włodzimierza  Chlebosza, Starostę Powiatu Świdnickiego Zygmunta Worsę, Prezydenta Miasta Świdnicy Wojciecha Murdzka oraz Przewodniczącą  Rady Miejskiej Joannę Gadzińska, Burmistrza Żarowa Leszka  Michalaka, Burmistrz Strzegomia Zbigniewa Suchytę ,Wójta Gminy Świdnica Teresę Mazurek, Wójta Gminy Marcinowice Jerzego Guzika , Zastępcę Wójta Gminy Marcinowice Ewę Fielder – Łęską , Wójta Gminy Dzierżoniów Marka Chmielewkiego , Zastępcę Wójta  Gminy Dzierżoniów Jolantę Zarzekę i Skarbnika Agnieszke Hul, Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszka Gralę, Dyrektora ARR Jacka  Sołtysa, Dyrektor DODR  we Wrocławiu Ryszarda Czerwińskiego, Dyrektora KRUS Jana Janasa, Zastępcę Dyrektora KRUS Jana Rybkę, Dyrektora DIR Tadeusza Jakubowskiego,  Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych Bogusława Steca, Wiceprezesa WSSE Teodora Stępę oraz prezesa Spółki zależnej  Wojciecha  Smolińskiego, Prezesa Zarządu Krajowego Forum Młodych Ludowców   Tomasza Pilawkę, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego  Forum Młodych Ludowców Pawła Gancarza ,Dyrektora Biura PSL we Wrocławiu  Michała Trębacz, Prezesa Wojewódzkiej Ochotniczej Straży Pożarnej Wacława Dziendziela , Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Dariusza Butkiewicza,  Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnica  Jan Dzięcielskiego , Zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnica  Marcin Calów, szefa powiatowej PO Roberta Jagłę, Kierownika Powiatowego Zespołu Doradców w Świdnicy Bogdana Sucharskiego, Dyrektora Banku BGŻ Władysława Walenciukiewicza Dyrektora GOSIR Krzysztofa Jasa, prezesów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, rolników , członków  i sympatyków  PSL.

Mariusz Gregorczyk  Prezes Zarządu Powiatowego odczytał treść życzeń z  listu Janusza Piechocińskiego  Prezesa  Polskiego Stronnictwa Ludowego skierowanego  do uczestników spotkania. Biskup Ignacy Dec w swoim przemówieniu dziękował wszystkim osobom związanym z rolą za trud włożony w produkcję żywności a po odczytaniu Ewangelii pobłogosławił opłatek, którym w serdecznej i miłej atmosferze połamali się zebrani.

Zespół Akacjowe Śpiewule z gminy Marcinowice uświetnił wydarzenie wprowadzając gości w radosną, świąteczną atmosferę. Zwieńczeniem spotkania była degustacja potraw przygotowanych przez uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie pod kierownictwem Joanny Miłobóg Dyrektora Szkoły.

Fotoreportaż ze spotkania >>> 

 

 

Obchody Dolnośląskiego Święta Ludowego

W Zielone Świątki - Dzień Zesłania Ducha Świętego - ludowcy w całej Polsce spotykają się, aby uczcić święto Ruchu Ludowego i kultywować wieloletnią tradycję. Dolnośląscy ludowcy obchodzili tegoroczne święto w Ligocie Pięknej, w gminie Wisznia Mała, w powiecie trzebnickim. Wielu zaproszonych gości, członków i sympatyków PSL-u   wzięło udział w Mszy Świętej i wysłuchało okolicznościowego przemówienia Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Kazimierza Huka. Zasłużeni ludowcy otrzymali medale im. Wincentego Witosa , odznaki ,, Złota Koniczyna” a przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych apteczki pierwszej pomocy.W części artystycznej wystąpili: znany kabareciarz Jacek Ziobro oraz zespoły folklorystyczne. Uczestnicy posilali się smacznymi  regionalnymi  potrawami a wieczorem wzięli  udział w zabawie ludowej.  

Zobacz fotoreportaż >>>

 

Nowy skład Prezydium ZW PSL

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Drodzy Sympatycy PSL-u

Długo zastanawiałem się, kiedy w końcu nastąpi przełom w rozmowach między zwaśnionymi stronami w naszym dolnośląskim Polskim Stronnictwie Ludowym. Postanowiłem do czasu wyboru nowych władz naszej partii nie zabierać głosu. Postanowiłem w toczący się spór nie angażować działaczy struktury  Powiatowej PSL w Świdnicy. Moim celem nadrzędnym jako prezesa Zarządu Powiatowego w Świdnicy było,  jest i będzie budowanie zgody między nami. Zgoda między ludźmi to wartość najwyższa. Żyjący w VI wieku p.n.e. Ezop pisał, że zgoda buduje niezgoda rujnuje. Sentencja łacińska „ubi concordia, ibi victoria” nadaje zgodzie jeszcze wyższą wartość, mówi, bowiem, że gdzie zgoda tam zwycięstwo.

W dniu 9 marca 2013 r. nastąpił przełom w trwającej praktycznie przez ostatnie cztery lata wojnie ludowo-ludowej, gdzie nie zawsze idee ruchu ludowego i blisko 120 letnia jego tradycja była wartością nadrzędną. W tym dniu, w demokratycznych wyborach wybraliśmy nowego Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL we Wrocławiu. Został nim Wielce Szanowny mój przyjaciel kol. Kazimierz Huk. 

Wybór kol. Kazimierza to efekt porozumienia dwóch dotychczas zwaśnionych stron, reprezentowanych z jednej strony przez kol. Leszka Gralę, z drugiej zaś przez kol. Zdzisława Średniawskiego. Olbrzymi wkład w to porozumienie wniósł, jeden z najważniejszych polityków ludowych XX i XXI wieku, człowiek historia, człowiek wielki sercem i rozumem, Prezes Honorowy PSL kol. Józef Zych. Efektem porozumienia było blisko 85% poparcie kol. Kazimierza Huka przez ludowców zgromadzonych w dniu 9 marca 2013 r. na zarządzie wojewódzkim PSL we Wrocławiu (przy frekwencji 77%). Takie poparcie zapewnia nowemu Prezesowi stabilne prowadzenie dolnośląskiego ruchu ludowego przez bardzo niespokojny ocean polityczny bieżących czasów. Ostateczne rozstrzygnięcia wyborcze w naszej dolnośląskiej organizacji PSL nastąpiły w dniu 23 marca 2013 r. W tym dniu na wniosek Prezesa kol. Kazimierza Huka wybrano nowe Prezydium ZW PSL we Wrocławiu. W jego skład weszło 15 osób (w tym Prezes ZW). Po jego ukonstytuowaniu skład Prezydium wygląda następująco:

 1. Kazimierz Huk – Prezes ZW PSL  - odpowiedzialny za dolnośląski PSL, a w szczególności za okręg jeleniogórski
 2. Radosław Zysnarski – I Wiceprezes ZW PSL (kol. jest jednocześnie Prezesem ZP PSL w Jaworze, Przewodniczącym ZW ZMW ), odpowiedzialny za okręg legnicki
 3. Zdzisław Średniawski – Wiceprezes ZW PSL, Prezes ZP PSL w Trzebnicy, odpowiedzialny za okręg wrocławski
 4. Ryszard Nowak – Wiceprezes ZW PSL , Prezes ZP PSL w Ząbkowicach Śląskich, odpowiedzialny za okręg wałbrzyski.
 5. Leszek Grala – Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, członek RN PSL
 6. Piotr Błaszków – Prezes ZP PSL w Oławie
 7. Marian Haniszewski – Prezes ZP PSL w Bolesławcu
 8. Jan Rybka – Prezes ZP PSL w Środzie Śląskiej
 9. Kazimierz Burtny – Prezes ZP PSL w Legnicy
 10. Jan Rewers – Prezes ZP PSL w Górze Śląskiej
 11. Eugeniusz Chrzan – Prezes ZP PSL w Strzelinie
 12. Mariusz Gregorczyk – Prezes ZP PSL w Świdnicy
 13. Piotr Stypułkowski – Prezes ZP PSL w Lwówku Śląskim
 14. Sabina Zawis – Wójt Gminy Radwanice, powiat polkowicki
 15. Zbigniew Skowron – Przedsiębiorca – producent żywności polskiej, powiat złotoryjski.

W tym miejscu pragnę podziękować kol. wiceprezesowi Markowi Baryłce za dotychczasowe reprezentowanie naszej świdnickiej organizacji PSL w Prezydium ZW PSL we Wrocławiu. Marku jestem tobie wdzięczny za twoją dotychczasową pracę i żałuję, że nasze niektóre koncepcje nie zostały zrealizowane. Liczę na dalszą współpracę dla dobra ruchu ludowego, zwłaszcza na terenie naszego powiatu.

Czas niezgody minął, czas wyborów minął, teraz czas na pracę. Tuż po świętach zaproszę członków ZP PSL w Świdnicy na spotkanie, na którym uzgodnimy plan działalności naszej struktury PSL na najbliższe miesiące. Musimy nadgonić stracony czas.

 

z  ludowym pozdrowieniem,
Mariusz Gregorczyk
                                                                                                           Prezes ZP PSL w Świdnicy

 
Więcej artykułów…