Obowiązuje cisza wyborcza !!!
Start

Ważne sprawy

Wybory Parlamentarne 2015

Świdnica 22.10.2015 r.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.

Za kilkadziesiąt godzin, w dniu 25 października 2015 r. o godzinie 7.00 zostaną w Polsce otwarte lokale wyborcze. W ciągu 14 godzin wybierzemy 460 posłów, którzy zasiądą w Sejmie RP oraz 100 senatorów reprezentujących swój okręg wyborczy w izbie wyższej parlamentu  - Senacie. Z dużą niecierpliwością, ale z wiarą w bardzo dobry wynik wyborczy Brać Ludowa i jej Sympatycy zasiądą ok. godz. 21.00  przed telewizorami lub bezpośrednio będą uczestniczyć w licznych wieczorach wyborczych organizowanych na terenie całego Kraju.

Uczestnictwo w wyborach to obywatelski obowiązek. Nic o nas bez nas. Nie ma co utyskiwać na demokrację, na wyniki demokratycznych wyborów, na jakość parlamentarzystów,  gdy się jest tylko biernym uczestnikiem życia politycznego, gdy zamiast wybierać patrzymy na wybór innych. W dniu 25.10.2015 r. musimy po raz kolejny odwiedzić lokale wyborcze i postawić znak „x” przy właściwej partii politycznej, przy właściwym nazwisku. To my wybieramy swoich przedstawicieli. Nie pozwólmy na to żeby wybrano za nas.

Polskie Stronnictwo Ludowe o godzinie 24.00 w dniu 23.10.2015 r. zakończy swoją kampanię wyborczą. Kampania była profesjonalna i bardzo spokojna. Nie atakowaliśmy przedstawicieli innych partii politycznych skupiając się jedynie na polemice z nimi oraz prezentacji najlepszego programu wyborczego dla naszej Ojczyzny. Programu wyborczego opracowanego przez Polskie Stronnictwo Ludowe.

Polskie Stronnictwo Ludowe oferuje wyborcom swoich najlepszych reprezentantów. Listy wyborcze są pełne osób cieszących się szacunkiem w swoich małych Ojczyznach – gminach, powiatach, okręgach wyborczych. Są wśród nich m.in. przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, samorządowcy, rolnicy, pedagodzy czy działacze społeczni. Wybierając ich stawiacie na przewidywalność, uczciwość i pracowitość. Nie dajcie się zwieść kandydatom innych partii mówiącym o tym, że tylko oni są uczciwi i mają panaceum na wszystko. Mówiącym, że wszystko dotychczasowe jest złe i wszystko należy zmienić. Mówiącym, że Polska jest w ruinie.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.

Zapraszam Was wszystkich, Wasze rodziny i znajomych do uczestnictwa w wyborach parlamentarnych w dniu 25 października 2015 r. To od Was zależy los naszego Kraju. Proszę o oddanie głosu na kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do Sejmu RP z listy nr 5. Proszę o oddanie głosu na kandydatów do Senatu RP popieranych przez Polskie Stronnictwo Ludowe.

 

z ludowym pozdrowieniem,

Prezes ZP PSL w Świdnicy
Mariusz Gregorczyk
Kandydat do Senatu RP w Okręgu Świdnicko-Wałbrzyskim

 

Lista kandydatów PSL na posłów w województwie dolnośląskim – Okręg nr 2

Świdnica, 11.09.2015 r.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.

W dniu 8 września 2015 r.   Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, jako pierwszy w Kraju zarejestrował listy wyborcze do Sejmu w okręgu nr 2 (pow. wałbrzyski, świdnicki, dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki) oraz do Senatu w okręgu nr 4 (pow. wałbrzyski i świdnicki).

Lista kandydatów PSL na posłów w województwie dolnośląskim – Okręg nr 2


1. Longawa Stanisław
2. Janor Stanisław
3. Drozd Piotr
4. Szczypka Bernadetta Joanna
5. Karwowski Sławomir
6. Karkowska Maria
7. Skibska Dorota
8. Sitnik Danuta Joanna
9. Mikołajczyk Łukasz
10. Wołyniak Przemysław
11. Tylkowska Katarzyna Agnieszka
12. Zieleń Anna Katarzyna
13. Detyna Marek Grzegorz
14. Kusiak Piotr
15. Ptak Ewelina
16. Gancarz Paweł Jarosław

Do Senatu w okręgu nr 4 (pow. wałbrzyski i świdnicki) kandyduje Mariusz Gregorczyk.

 

Zarząd Powiatowy

Polskiego Stronnictwa Ludowego

w Świdnicy

 

Wybory Parlamentarne 2015

Świdnica, 11.09.2015 r.

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

 

Już 25 października 2015 r. odbędą się wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu. Przedstawione poniżej założenia programu wyborczego będą przedstawiane przez naszych najlepszych kandydatów, którzy będą ubiegali się o funkcję Posła lub Senatora z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego, Posła i Senatora z regionu dolnośląskiego. Jestem przekonany, że w gronie 34 Posłów i 8 Senatorów z województwa dolnośląskiego będą przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jestem przekonany, że wśród 8 posłów i 2 senatorów z okręgu wałbrzyskiego obejmującego powiat świdnicki, wałbrzyski, kłodzki, dzierżoniowski i ząbkowicki będą przedstawiciele PSL. Mam nadzieję, że będą to przedstawiciele reprezentujący powiat świdnicki tj.

 • Piotr Drozd, Zebrzydów (gmina Marcinowice)– poz. 3 na liście PSL do Sejmu RP
 • Maria Karkowska, Stawiska(gmina Strzegom)– poz. 6 na liście PSL do Sejmu RP
 • KatarzynaTylkowska, Świebodzice (gmina Świebodzice) – poz. 11 na liście PSL do Sejmu RP
 • Mariusz Gregorczyk, Słotwina (gmina Świdnica) – kandydat do Senatu RP – okręg wyborczy nr 4 obejmujący powiat świdnicki i wałbrzyski

Polskie Stronnictwo Ludowe wcale nie rozpoczyna od dzisiaj kampanii wyborczej ponieważ już ją prowadzi od czterech lat. Przekonuje do siebie obywateli RP swoją pracą na ich rzecz. Jest zawsze blisko ludzi, zawsze spotyka się z nimi.  Nasza praca na rzecz Kraju czy regionu jest zauważalna i doceniana przez obywateli Rzeczypospolitej. Najbardziej dobitnym tego przykładem jest wynik ubiegłorocznych wyborów samorządowych.  PSL jako partia bliska ludzkich spraw zdobyła trzecie miejsce w wyborach do sejmików wojewódzkich z wynikiem przekraczającym 23,6 % poparcia, pomimo złych wyników sondażowych jakie nam przypisywały poszczególne pracownie sondażowe. W województwie dolnośląskim na PSL zagłosowało ponad 135 tys. mieszkańców. Aż 16% - owe poparcie dało nam 5 radnych wojewódzkich, a w konsekwencji 2 miejsca w 5 osobowym Zarządzie Województwa. Współrządzimy województwem dolnośląskim a nasi marszałkowie kol. Mańkowska i kol. Samborski należą do wyróżniających się przedstawicieli Zarządu Województwa. PSL powiatu świdnickiego wywalczyło 5 mandatów do rady powiatu. W radzie powiatu świdnickiego Magdalena Urbańska-Malucha pełni funkcję członka Zarządu Powiatu, Maria Karkowska jest przewodniczącą Komisji Kultury, Sportu i Promocji, a Edmund Staniewski – przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska . Z tymi faktami nie można polemizować.

Przed nami kolejne wybory. Ogłoszone na dzień 25 października 2015 r. przez Prezydenta RP wybory parlamentarne będą kolejnym sprawdzianem skuteczności naszych działań. Będą oceną wystawioną nam ludowcom przez społeczeństwo. Jestem przekonany, że ta ocena będzie dla nas bardzo wysoka bo celem działania PSL, który przekłada się na nasz program wyborczy jest budowa silnego, niepodległego, demokratycznego, wolnego państwa. Stwarzaliśmy, stwarzamy i stwarzać będziemy  warunki do godnego życia obywateli i wszechstronnego rozwoju każdego człowieka. Dotychczas przedstawiciele Stronnictwa w Sejmie i w rządzie  dokładali wszelkich starań, aby całe społeczeństwo mogło mieć zapewnione lepsze życie i szanse rozwoju. Dla nas zawsze człowiek jest najważniejszy.

 

Prezes

Zarządu Powiatowego PSL

Mariusz Gregorczyk

 

Nasz program wyborczy będziemy wdrażać poprzez:

1/ Realizację programów związanych z bezpieczeństwem społecznym:

- Dołożymy starań, żeby każdy obywatel naszego kraju miał pracę. Będziemy dążyć do tego aby uległa wyraźnej poprawie sytuacja materialna polskich rodzin,  a emeryci i renciści mieli godne świadczenia. Realizacja programu „Pierwsza Praca”  zdaniem jego współautora, naszego ministra Kosiniaka-Kamysza,  ma dać szanse na zatrudnienie 100 tys. młodych osób od stycznia 2016 r. Intensywny rozwój Specjalnych Stref Ekonomicznych pod bacznym okiem kol. minister Ilony Antoniszyn – Klik to również miejsce tworzenia nowych miejsc pracy, których na koniec roku 2014 było już ponad 296 tys. W Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej powstało dotychczas 40 800 nowych miejsc pracy.

- Stworzymy jeszcze lepszy system polityki rodzinnej zapewniającej wsparcie funkcjonowania rodzin wychowujących dzieci. Już obecnie wydłużono urlopy rodzicielskie do 52 tygodni, wprowadzono Kartę Dużej Rodziny (którą wydano w ilości 1,2 mln sztuk) , nastąpił wzrost liczby żłobków. Gdy wygramy wybory podtrzymamy nasze zobowiązanie do tego, że od 1 stycznia 2016 r. nie będzie niższego świadczenia na urlopie rodzicielskim niż tysiąc złotych przez pierwsze 12 miesięcy życia dziecka. To dotyczy wszystkich dzieci i ich rodziców, również tych dzieci, które rodzą się w roku 2015 w odpowiedniej proporcji od 1 stycznia 2016 r.

- Jesteśmy za utrzymaniem oddzielnego udoskonalonego systemu ubezpieczeń dla rolników czyli KRUS-u.

- Będziemy podnosić poziom oświaty w kraju i wyrównywać szanse edukacyjne dzieci   i młodzieży, zwłaszcza w środowiskach biednych. Wprowadziliśmy i kontynuować będziemy program bezpłatnego zaopatrzenia uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i średnich w podręczniki i inne pomoce naukowe.

2. Polskie Stronnictwo Ludowe jest  za realizacją programów związanych z bezpieczeństwem żywnościowym:

-  Priorytetem dla PSL jest jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału produkcyjnego  polskiego rolnictwa.

- Zadbamy o bezpieczeństwo żywnościowe kraju, zapewnimy dostatek zdrowej żywności po umiarkowanej cenie dla konsumentów.

- Dołożymy starań, żeby Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej zachowała swój wspólnotowy charakter, szczególnie w zakresie finansowania z budżetu UE w nie mniejszej niż dotychczas kwocie.

- Uprościmy procedury ubiegania się o dopłaty bezpośrednie.

- Wprowadzimy ułatwienia w bezpośredniej sprzedaży płodów rolnych i produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym.

- Udzielimy wsparcia kredytowego i podatkowego gospodarstwom inwestującym w rozwój i poprawę wyposażenia produkcyjnego, zwłaszcza w gospodarstwach młodych rolników.

 

3. Polskie Stronnictwo Ludowe już od ośmiu lat odpowiada za bezpieczeństwo gospodarczenaszego kraju.

-  Opowiadamy się za stabilnym i zrównoważonym rozwojem polskiej gospodarki, której największym kapitałem jest człowiek.

- Rozwijamy i nadal będziemy rozwijać kontakty handlowe Polski z Unią Europejską, Wschodem i największymi potęgami ekonomicznymi świata.

- Będziemy kontynuować wsparcie aktywności i innowacyjności, w tym szerokie wykorzystanie technologii informatycznych.

- Konsekwentnie będziemy uwalniać gospodarkę z biurokratycznych ograniczeń.
- Wspieramy i wspierać będziemy aktywność i innowacyjność polskich przedsiębiorców.
- Utrzymamy dobrą tendencję inwestycyjną w Polsce. Chcemy wprowadzenia systemu ulg podatkowych i ułatwień zachęcających  inwestorów do tworzenia nowych miejsc pracy.

 

4. Program wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego zawsze uwzględnia potrzebę bezpieczeństwo środowiska naturalnego, w którym żyjemy. Nasi reprezentanci w Sejmie i Senacie:

- Zadbają o rozwój człowieka w czystym i zdrowym środowisku naturalnym.
- Będą działać na rzecz promowania postaw traktujących środowisko naturalne jako dobro ogólnonarodowe.

- Zapewnią warunki do rozwoju  gospodarki w zgodności z wymogami ochrony środowiska.

- Zdecydowane przyspieszą rozwoju energetyki odnawialnej co będzie  nie tylko wypełnieniem przyjętych zobowiązań międzynarodowych, ale wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Kraju.

- Ochronią będące dobrem narodowym lasy państwowe przed prywatyzacją.
- Priorytetowo potraktują ochronę zagrożonych powodziami terenów Polski.

5. Posłowie i Senatorowie Polskiego Stronnictwa Ludowego to gwarancja dbałości o bezpieczeństwo państwa

-  Polska to 40 mln obywateli, mieszkających zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Obywatele w swoim kraju mają prawo czuć się bezpiecznie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa potrzebne jest porozumienie i dialog wszystkich sił politycznych. 
- Militarne bezpieczeństwo zapewni Polsce tylko dobrze zorganizowana,  nowocześnie wyposażona i sprawnie dowodzona armia. Jesteśmy za sprawną dobrze doposażoną technicznie armią.

- Niezmiernie istotne dla bezpieczeństwa kraju jest przygotowanie służb państwowych do zapobiegania aktom terroru i cyberatakom. Jesteśmy za zwiększeniem środków finansowych na te cele.
- Doprowadzimy do zbudowania systemu skutecznego reagowania w przypadku wystąpienia katastrof i klęsk żywiołowych, usuwania ich skutków oraz niesienia pomocy ich ofiarom.

- Jesteśmy za tworzeniem organizacyjnych i finansowych warunków do wyposażenia w nowoczesny sprzęt państwowych i ochotniczych służb ratowniczych – PSP, OSP, GOPR, TOPR, WOPR.

 

Kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Jarubas na Prezydenta RP.

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo.

Za dwa miesiące odbędą się wybory prezydenckie w Polsce, w których wybierzemy osobę, która obejmie urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na pięcioletnią kadencję. Na podstawie decyzji marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego z dnia 4 lutego 2015 I tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja 2015, zaś ewentualna II tura nastąpi dwa tygodnie później – 24 maja 2015.

Poszczególne  partie polityczne zgłosiły swoich kandydatów, którzy ich zdaniem są najlepszymi z najlepszych, są najbardziej godnymi do pełnienia zaszczytnej funkcji Prezydenta RP. Czy tak rzeczywiście jest? Wśród kandydatów są osoby śpiewające, tylko urodziwe, dziwne i kontrowersyjne. Są też osoby poważne,  reprezentujące partie z tzw. pierwszej ligi politycznej. Jest nim m.in. obecny Prezydent RP Bronisław Komorowski (PO), reprezentujący PiS europoseł Andrzej Duda oraz, a może przede wszystkim kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Jarubas.

W dniu 31.01.2015 r. Rada Naczelna PSL zdecydowała o wystawieniu kandydatury Adama Jarubasa w wyborach na prezydenta RP. Jarubas to młody, perspektywiczny, wybitny i sprawdzony polityk - mówił w styczniową sobotę wicepremier Janusz Piechociński, przedstawiając naszego kandydata.

Jestem przekonany, że decyzja RN PSL była jak najbardziej słuszna. Partia, która nie wystawia swojego kandydata praktycznie nie uczestniczy w wyborach. Głosując na koalicyjnego kandydata głosuje się na program koalicjanta, a nie własny. Mając w swoich szeregach takie osoby jak Adam Jarubas kardynalnym błędem byłobytzw. „odpuszczenie” tych wyborów.

Kol. Adam Jarubas to konglomerat wszystkich najlepszych cech, które powinien posiadać kandydat na zaszczytny urząd Prezydenta RP. Poniższe fakty zdecydowanie wyróżniają naszego kandydata spośród innych.

Adam Jarubas :

 • Był najmłodszym marszałkiem województwa w kraju. W roku 2006 został Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego w wieku 32 lat. Funkcję tą pełni do chwili obecnej.
 • Jego wyniki wyborcze charakteryzują się świetną dynamiką wzrostową wskazującą na coraz większy szacunek jakim się cieszy w regionie. W 2006 roku otrzymał startując do sejmiku województwa ponad 8 tys. głosów, w 2010 r. – ponad 31 tys. głosów, a w roku 2014 ponad 37 tys. głosów.
 • W rodzimej partii czyli Polskim Stronnictwie Ludowym  pełni wysokie funkcje polityczne. Jest Wiceprezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Prezesem Zarządu Wojewódzkiego PSL w Kielcach.

 

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,  głosując w wyborach prezydenckich  w dniu 10 maja 2015 r. proszę o oddanie  głosunaAdama Jarubasa kandydata PSL w tych wyborach. Adam Jarubas to człowiek młody (40 lat) ale doświadczony w działalności samorządowej i społecznej. Jest dobrze wykształcony. Cechuje go wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Jego program wyborczy w sposóbjednoznaczny ukierunkowany jest na dobro i bezpieczeństwo funkcjonowania każdego obywatela Polski w skomplikowanych czasach geopolitycznych w których przyszło nam żyć.

Koleżanko i Kolego, Szanowni Państwo - Adam Jarubas chce Was reprezentować, chce  być Waszym Prezydentem. Już same jego imięprzypomina nam kto był kiedyś pierwszy. Szanowny Wyborco może należy powtórzyć biblijnywybór.

 

z ludowy pozdrowieniem,

Prezes Zarządu Powiatowego

Polskiego Stronnictwa Ludowego

w Świdnicy

Mariusz  Gregorczyk

 

Spotkanie opłatkowo-noworoczne w Świdnicy - 12-01-2015 r.

W Sali Urzędu Stanu Cywilnego odbyło się tradycyjnie organizowane przez Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Świdnicy spotkanie z członkami PSL-u, sympatykami i zaproszonymi gośćmi.
Zespól Akacjowe Śpiewule z gminy Marcinowice przepiękną kolędą wprawił zgromadzonych na sali  w  świąteczny nastrój. Licznie  przybyłych gości przywitała Magdalena Rumiancew-Wróblewska – wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL w Świdnicy i radna miasta Świdnicy. W spotkaniu uczestniczyli m.in. ks. biskup Ignacy Dec, posłanka Teresa Świło, poseł Robert Jagła, senator Wiesław Kilian, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski, radny Sejmiku Dolnośląskiego i prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Kazimierz Huk, członek NKW PSL  Tadeusz Jakubowski, starosta Piotr Fedorowicz, wicestarosta Zygmunt Worsa, prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska, wiceprezydenci Świdnicy Marek Suwalski i Szymon Chojnowski, włodarze miast i gmin: Teresa Mazurek, Zbigniew Kanicki, Leszek Michalak , Bogdan Kożuchowicz, Wiesław Witkowski, Władysław Gołębiowski, Stanisław Leń, Paweł Gancarz . Instytucje rolnicze i okołorolnicze były reprezentowane przez wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Jerzego Ignaszaka, dyrektora ARR Jacka Sołtysa, Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Bogusława Steca, zastępcę dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych  Leszka Mazura, dyrektora biura DIR Urszulę Solińską- Marek, zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa  Świdnica  Marcina Calów, Bogdana Sucharskiego Kierownika PZD . Zaproszenie przyjęli także : przewodniczący Rady Miasta Jan Dzięcielski , radni powiatowi z listy PSL : Magdalena Malucha –Urbańska, Maria Karkowska , Edmund Staniewski , Tadeusz Szybiński, Marek Żmuda oraz służby mundurowe: Komendant Powiatowy Policji Krzysztof  Niziołek , Komendant Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Szuszwalak , Prezes Dolnośląskiej  Ochotniczej Straży Pożarnej  Wacław Dziędziel, strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Marcinowice.
Takie uroczystości są niezmierne ważne  , gdyż  pokazują, że politycy , samorządowcy i przedstawiciele różnych  instytucji  mogą spotkać się na jednej sali i ponad podziałami podzielić się opłatkiem. Spotkania takie budują wzajemne relacje i sprzyjają dalszej współpracy. Życzę Państwu, by ten Nowy Rok był dobrym rokiem, w którym będziecie w pełnym zdrowiu realizowali wszystkie swoje plany i  zamierzenia i by każdy dzień był pełny radości, a wy byście byli otoczeni najukochańszymi, najbliższymi osobami  i życzliwymi ludźmi – mówiła w swoim imieniu, a także prezesa Zarządu Powiatowego PSL Mariusza Gregorczyka , który nie mógł przybyć na spotkanie – Magdalena Rumiancew-Wróblewska. Za wspólną pracę, merytoryczną kampanię podziękował poseł Robert Jagła, mówiąc o wspólnych kompromisach na rzecz miasta i powiatu, pozwalających na rozwój naszej małej ojczyzny i składając życzenia w imieniu parlamentarzystów ziemi świdnickiej i wałbrzyskiej. Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Tadeusz Samborski, zwrócił uwagę na tradycję, więź pokoleniową, szczególnie widoczną w społeczności wiejskiej. Dalszej dobrej współpracy ponad podziałami, o której  zaświadczyły już pierwsze dni stycznia, życzyła prezydent Świdnicy – Beata Moskal-Słaniewska. O wzruszających chwilach czasu bożonorodzeniowego i noworocznego uczącego dzielenia się opłatkiem z bliźnimi i samotnymi mówił prezes PSL Dolnego Śląska Kazimierz Huk, życząc w pełnym zdrowiu sumiennej, rzetelnej pracy i wielkich przeobrażeń zarówno w skali kraju, jak i gmin  powiatu świdnickiego i Świdnicy. Nie zabrakło także Słowa Bożego i błogosławieństwa ks. biskupa Ignacego Deca. – Wszystkie słowa życzeń można zamknąć w błogosławieństwie. Jest w nim wszystko – prawda, miłość, pokój, radość, nadzieja, cierpliwość, wrażliwość, dobroć, a także zdrowie – życzył ks. biskup Ignacy Dec.
Przy akompaniamencie zespołu goście łamali się opłatkiem a następnie posilili się daniami przygotowanymi przez uczniów Zespołu Szkół Centrum Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie pod kierownictwem dyrektor Joanny Miłobóg i wicedyrektor Luizy Kępinskiej.

Zobacz wszystkie zdjęcia ze spotkania - foto: Wiktor Bąkiewicz >>>

 

„Strzeżcie się fałszywych proroków lub rzekomych cudotwórców

– wybierzcie tych, których znacie.” – Wincenty Witos

W Y B O R Y    S A M O R Z Ą D O W E     2 0 1 4

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy.

 

W dniu 16 listopada 2014 r.  wybierzemy w Polsce w  wyborach samorządowych blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich . Zdecydujemy także o wyborze w sumie blisko 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.Najwięcej mandatów – 39 536 – jest do obsadzenia w gminach. W wyborach do rad powiatów wybierzemy 6 276 radnych. Natomiast do sejmików wojewódzkich 555 radnych.

Do rad gmin w powiecie świdnickim wybierzemy 140 radnych, do rady powiatu 27 radnych. Do sejmiku województwa dolnośląskiego z okręgu wałbrzysko – świdnicko – dzierżoniowsko – ząbkowicko – kłodzkiego wybierzemy 8 radnych.

Polskie Stronnictwo Ludowe Powiatu Świdnickiego przystępuje do wyborów wyjątkowo zmotywowane chęcią osiągnięcia dobrego wyniku wyborczego. Znalazło to swoje odzwierciedlenie nie tylko w doborze bardzo dobrych kandydatów do poszczególnych rad, ale także w ich ilości. Możemy się pochwalić np. pełnym obsadzeniem kandydatów do Rady Miejskiej w Żarowie (15 kandydatów na 15 mandatów). PSL w Świdnicy mocno powalczy o mandaty rady powiatu. W 5 okręgach wyborczych do  rady powiatu o mandaty radnych będzie się ubiegać maksymalna ilość kandydatów Komitetu Wyborczego PSL, tzn. 54 kandydatów na 27 miejsc mandatowych. W wyborach do sejmiku województwa dolnośląskiego zgłoszono trzech kandydatów z naszego powiatu.

PSL w Świdnicy liczy na Wasze poparcie. Nasi kandydaci to solidni i prawi obywatele naszych małych ojczyzn – gmin, powiatu i województwa. Oddając na nich głos Wybierzecie, kompetentność, przewidywalność i życzliwość. My chcemy służyć ludziom, a nie ich antagonizować.

 

z ludowym pozdrowieniem,

Mariusz Gregorczyk

Prezes Zarządu Powiatowego

PSL w Świdnicy

Listy wyborcze, pozycje na listach >>>

 

Spotkanie z kandydatami do Europarlamentu w dniu 16-05-2014 r.

16-05-2014 roku w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradców w Świdnicy odbyło się spotkanie z członkami oraz sympatykami PSL oraz rolników z kandydatami do Parlamentu Europejskiego z  Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniu 25 maja 2014 r, czyli już za 43 dni. Po długich i rzeczowych dyskusjach ustalono i zatwierdzono listę kandydatów Polskiego Stronnictwa Ludowego do Parlamentu Europejskiego z okręgu nr 12 czyli okręgu opolsko – dolnośląskiego. Na liście kandydatów znalazło się trzech przedstawicieli województwa opolskiego i siedmiu województwa dolnośląskiego. Lista kandydatów na europarlamentarzystów z naszego okręgu jest bardzo solidna. Znajdują się na niej przedstawiciele Rządu RP, posłowie, samorządowcy, przedsiębiorcy oraz znani działacze ruchu ludowego.

Lista przedstawia się następująco:

 1. Stanisław Rakoczy – Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Opolu. Obecny Wiceminister Spraw Wewnętrznych. Były Poseł na Sejm RP. Były Starosta Powiatu Kluczborskiego. Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu.

 2. Halina Szymiec-Raczyńska – Obecna Posłanka na Sejm RP. Jest dr nauk medycznych. Ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu. Praktykuje w specjalistycznej przychodni lekarskiej w Dzierżoniowie. Jest współwłaścicielką i wiceprezesem zarządu rozgłośni „Radio Sudety” w Dzierżoniowie.

 3. Ewa Mańkowska – Wicewojewoda Dolnośląski. Dr nauk rolniczych. Byla radna sejmiku województwa dolnośląskiego. Zajmowała szereg odpowiedzialnych funkcji w samorządzie oraz jednostkach podległych. Była dyrektorem Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz dyrektorem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 4. Zbigniew Skowron – Znany i ceniony przedsiebiorca działający w przetwórstwie mięsnym na terenie powiatu jaworskiego, legnickiego i złotoryjskiego. Wzorowy pracodawca. Wielki społecznik. Bardzo szanowany działacz PSL. Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego PSL we Wrocławiu. Były członek RN PSL.

 5. Antoni Konopka – Członek Zarządu Województwa Opolskiego. Byly Prezes Opolskiej Izby Rolnej. Długoletni Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu.

 6. Tomasz Pilawka – Prezes Zarządu Krajowego Formu Młodych Ludowców. Dyrektor Ośrodka Szkolenia Zawodowego we Wrocławiu. Pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Były pracownik Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Pracował w Parlamencie Europejskim jako asystent europosła dr Czesława Siekierskiego. Był doradcą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 7. Tadeusz Samborski – Wicedyrektor Departamentu Kultury w Urzędzie Marszałkowskim. Były Poseł na Sejm RP. Dr nauk historycznych. Był sekretarzem ambasady RP w Laosie. Przez wiele lat kierował Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Bardzo znany i ceniony ludowiec.

 8. Janina Janik – Dyrektor Nyskiego Domu Kultury. Z wykształcenia jest nauczycielką. Od kilkunastu lat zajmuje się projektami unijnymi.

 9. Włodzimierz Chlebosz – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Ceniony samorządowiec, szczególnie za działania dla rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego. Bardzo poważany przez samorządowców powiatu świdnickiego. Włodek jest olimpijczykiem z Barcelony z 1992 r. (ciężarowiec). Członek ZW PSL we Wrocławiu.

 10. Ilona Antoniszyn-Klik – Wiceminister Gospodarki. Sekretarz NKW PSL. Była Wicewojewoda Dolnośląski. Jest magistrem ekonomii. Była pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (zastępcą dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego oraz zastępcą dyrektora departamentu Europejskiego Funduszu Spolecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich).

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy powyższa lista jest listą budzącą nadzieję na dobry wynik wyborczy. Próżno na niej szukać osób przypadkowych, jednodniowych celebrytów, osób kontrowersyjnych i o ukrytej niezbyt chlubnej przeszłości. Jestem przekonany, że każda z osób z powyższej listy będzie godnie reprezentowała nasz okręg, nasz Kraj w Parlamencie Europejskim.

 

Z wyrazami szacunku,

Prezes

Zarządu Powiatowego PSL w Świdnicy
Mariusz Gregorczyk

 

 

Świdnica, 12.04.2014 r.

 

Spotkanie opłatkowo-noworoczne w świdnickim PSL-u

Wielu zaproszonych gości przybyło na spotkanie zorganizowane 14 stycznia przez Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Świdnicy. Była to doskonała okazja, aby politycy, samorządowcy, przedstawiciele różnych instytucji i rolnicy podzielili się opłatkiem, wspólnie pokolędowali, wypili noworocznego szampana. Takie spotkania są niezmiernie ważne, kształtują wzajemne relacje i wpływają na lepszą współpracę.

Mariusz Gregorczyk  Prezes Zarządu Powiatowego oraz  Magdalena Rumiancew-Wróblewska Wiceprezes Zarządu Powiatowego przywitali zaproszonych gości: Jego Ekscelencję Biskupa Ignacego Deca, Parlamentarzystów Halinę Szymiec-Raczyńską, Katarzynę  Mrzygłocką, Andrzeja Dąbrowskiego, Wiesława Kiliana, Wicewojewodę Dolnośląskiego  Ewę Mańkowską, Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego Włodzimierza  Chlebosza, Starostę Powiatu Świdnickiego Zygmunta Worsę, Prezydenta Miasta Świdnicy Wojciecha Murdzka oraz Przewodniczącą  Rady Miejskiej Joannę Gadzińska, Burmistrza Żarowa Leszka  Michalaka, Burmistrz Strzegomia Zbigniewa Suchytę ,Wójta Gminy Świdnica Teresę Mazurek, Wójta Gminy Marcinowice Jerzego Guzika , Zastępcę Wójta Gminy Marcinowice Ewę Fielder – Łęską , Wójta Gminy Dzierżoniów Marka Chmielewkiego , Zastępcę Wójta  Gminy Dzierżoniów Jolantę Zarzekę i Skarbnika Agnieszke Hul, Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszka Gralę, Dyrektora ARR Jacka  Sołtysa, Dyrektor DODR  we Wrocławiu Ryszarda Czerwińskiego, Dyrektora KRUS Jana Janasa, Zastępcę Dyrektora KRUS Jana Rybkę, Dyrektora DIR Tadeusza Jakubowskiego,  Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych Bogusława Steca, Wiceprezesa WSSE Teodora Stępę oraz prezesa Spółki zależnej  Wojciecha  Smolińskiego, Prezesa Zarządu Krajowego Forum Młodych Ludowców   Tomasza Pilawkę, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego  Forum Młodych Ludowców Pawła Gancarza ,Dyrektora Biura PSL we Wrocławiu  Michała Trębacz, Prezesa Wojewódzkiej Ochotniczej Straży Pożarnej Wacława Dziendziela , Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Dariusza Butkiewicza,  Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnica  Jan Dzięcielskiego , Zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Świdnica  Marcin Calów, szefa powiatowej PO Roberta Jagłę, Kierownika Powiatowego Zespołu Doradców w Świdnicy Bogdana Sucharskiego, Dyrektora Banku BGŻ Władysława Walenciukiewicza Dyrektora GOSIR Krzysztofa Jasa, prezesów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, rolników , członków  i sympatyków  PSL.

Mariusz Gregorczyk  Prezes Zarządu Powiatowego odczytał treść życzeń z  listu Janusza Piechocińskiego  Prezesa  Polskiego Stronnictwa Ludowego skierowanego  do uczestników spotkania. Biskup Ignacy Dec w swoim przemówieniu dziękował wszystkim osobom związanym z rolą za trud włożony w produkcję żywności a po odczytaniu Ewangelii pobłogosławił opłatek, którym w serdecznej i miłej atmosferze połamali się zebrani.

Zespół Akacjowe Śpiewule z gminy Marcinowice uświetnił wydarzenie wprowadzając gości w radosną, świąteczną atmosferę. Zwieńczeniem spotkania była degustacja potraw przygotowanych przez uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie pod kierownictwem Joanny Miłobóg Dyrektora Szkoły.

Fotoreportaż ze spotkania >>> 

 

 
Więcej artykułów…